Σχετικά με εμάς

Είμαστε δίπλα σας για τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για
την επιχειρηση σας

Η Εταιρία «Eikos Co» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Οικονομίας και των Επενδύσεων, της Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου, της Ανάλυσης Αγοράς και της Επικοινωνίας, της Χρηματοοικονομικής Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής.

Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες Επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί πρόκληση για εμάς, να προσφέρουμε υπηρεσίες που αναδεικνύουν την επιχειρηματική αριστεία ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και επιφέρουν προστιθέμενη άξια στους δυνητικούς μας πελάτες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ανώτατης ακαδημαϊκής στάθμης. Η «Eikos Co» αποτελεί εταιρία έντασης γνώσης, με υποδομές την επιστημονική αρτιότητα, την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Προωθούμε τη καινοτομία και επενδύουμε αδιάλειπτα στη γνώση και στη περαιτέρω εξειδίκευση μας.

Η εταιρία είναι πιστοποιημένο μέλος του μητρώου Θεματικών Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στοιχείο που αποτελεί δείγμα της αποδεδειγμένης εμπειρίας των μετόχων, καθώς και των μονίμων στελεχών της, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιαίτερα στο χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Τα μέλη της είναι εγγεγραμμένα μέλη του Οικονομικού επιμελητήριου Ελλάδος.

Είμαστε άμεσα στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία