Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρίας αποτελεί το πυρήνα της
επιχειρησιακής λειτουργίας

Η εταιρία πληροί και εφαρμόζει το πρότυπο των ευέλικτων Μικρομεσαίων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που στηρίζεται σε μικρές ομάδες ανθρώπων άρτια επιστημονικά καταρτισμένες με εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στα αντικείμενα δραστηριοτήτων.
Αποτελείται από στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής στάθμης, άρτια επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένα με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, ικανά να εκπονήσουν μελέτες και έρευνες που ικανοποιούν τις αυστηρότερες των απαιτήσεων και εκπληρώνουν τις προσδοκίες των δυνητικών πελατών.
Στην «Eikos Co», πιστεύουμε στον άνθρωπο και στη δημιουργική έννοια της συνεργασίας, και για αυτό και δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον εργασίας που αναδεικνύει την δημιουργικότητα και το σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις. Η φιλοσοφία της εταιρίας στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων είναι δομημένη στο δίπτυχο έργο-ανάθεση, γεγονός που σημαίνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό μεταβάλλεται ανάλογα με τη φύση των έργων που αναλαμβάνουμε.
Τέλος, η εταιρία, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης της, υποστηρίζει και προτιμά το σύστημα των συνεργείων και συνεργασιών από την απασχόληση μόνιμου προσωπικού.

Είμαστε άμεσα στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία