ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Είμαστε δίπλα σας για τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιχειρηση σας

Η Εταιρία «Eikos Co» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Οικονομίας και των Επενδύσεων, της Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου, της Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, της Χρηματοοικονομικής Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής. Το ανθρώπινο δυναμικό της ανώτατης ακαδημαϊκής στάθμης.

Αποτελεί εταιρία έντασης γνώσης, με υποδομές την επιστημονική αρτιότητα, την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Είναι πρόκληση για εμάς, να προσφέρουμε υπηρεσίες που αναδεικνύουν την επιχειρηματική αριστεία ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και επιφέρουν προστιθέμενη άξια στους δυνητικούς μας πελάτες.

  • Σχέσεις Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης
  • Μακροχρόνια Εμπειρία
  • Επιστημονική Αρτιότητα
  • Τεχνογνωσία
Εταιρια Μελετων Επενδυσεων Ιωαννινα
0
Ικανοποιημένους Πελάτες
0+
Υλοποιημένα Προγράμματα
0
Χρόνια Εμπειρίας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και Τομεις Δραστηριοτητων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και καινοτόμες
συμβουλευτικές υπηρεσιές

Εξασφαλίζουμε την προσαρμογή της επιχείρησής σας στα σύγχρονα δεδομένα, προσδίδοντας της τα απαραίτητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
Αναπτυξιακά Προγράμματα Επενδυσεων
Η εταιρία Eikos Co είναι προσανατολισμένη στην εκπόνηση ολοκληρωμένων Μελετών Επενδύσεων με επιστημονικά δομημένο τρόπο
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, Μελετών Σκοπιμότητας, Οικονομοτεχνικών Μελετών
Παρέχουμε δομημένες μελέτες σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς
Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου
Παρέχουμε ποιοτικές και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης και διαχείρισης κίνδυνου που αποτελούν απαραίτητο πλέον εργαλείο στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων
Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Έρευνες Αγοράς, Έρευνες Νέων Προϊόντων και Υπηρεσίες Διαφήμισης
Η ανάλυση αγοράς αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητές μας. Προφέρεται ανά επιχειρηματικό τομέα και αποτελείται από ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων
Χρηματοοικονομική (Αναδι)Οργάνωση Επιχειρήσεων και Μηχανοργάνωση
Στο ιδιαίτερα απαιτητικό και ασφυκτικό περιβάλλον που ζούμε εξασφαλίζουμε την προσαρμογή της επιχείρησής σας στα σύγχρονα δεδομένα
Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης
Στο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον της εποχής η ανάπτυξη σε νέους τομείς δραστηριοτήτων ή η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα μιας εταιρίας
Οι Συνεργασιες μας

Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις
αμοιβαίας εμπιστοσύνης

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που εξασφαλίζουν αειφόρο ανάπτυξη σε συνδυασμό με ελαχιστοποίηση των κινδύνων αποτελεί το δικό μας συμβόλαιο δέσμευσης με τους δυνητικούς μας πελάτες.

Είμαστε άμεσα στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία