Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατίμηση και ο χειρισμός ενός βιομηχανικού ή ενός μεγάλου εμπορικού κινδύνου παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, η Εikos μέσω της υπηρεσίας Eikos Risk Services εκπονεί καινοτόμες μελέτες ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων αυτών.

Η μελέτη διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και το είδος της επιχείρησης, προσφέροντας τους έτσι τη δυνατότητα:

• Να εντοπίζουν τους κινδύνους που διατρέχουν
• Να τους αξιολογούν,
• Να έχουν ακριβή εικόνα της προστασίας που απολαμβάνουν,
• Να ανακαλύπτουν τρόπους περιορισμού τους,
• Να μετακυλύουν όσους από αυτούς κρίνεται απαραίτητο, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε ασφαλιστικές εταιρίες, τοπική αλλά και στις διεθνείς αγορές και τέλος
• Να διαχειρίζονται όλο το ανωτέρω πλέγμα των διαδικασιών, ελέγχων και μεθόδων με ολοκληρωμένο επαγγελματικό τρόπο.

Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών του τμήματος Ανάλυσης και Διοίκησης Κινδύνων, και τη συνεργασία με άρτια καταρτισμένους τεχνικούς συμβούλους - μηχανικούς, η Eikos μπορεί να αναλάβει μελέτες για τη διαχείριση των μεγαλύτερων βιομηχανικών ή εμπορικών κινδύνων.