Οι κοινωνικές μελέτες που παρέχονται από την eikos περιλαμβάνουν είτε πολιτικές είτε αμιγώς κοινωνικές. Αναλυτικότερα,

Η eikos δύναται να εκπονήσει κατά παραγγελία, έρευνες δημοσκοπήσεων της κοινής γνώμης σε θέματα Πολιτικής, Δημοτικότητας Πολιτικών Προσώπων, κοινωνικών και κλαδικών θεμάτων.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία ερευνά την άποψη των πολιτών για μια σειρά από θέματα και πολιτικές, μελετά τις αντιδράσεις τους, αποκωδικοποιεί εκλογικές συμπεριφορές και εκτιμά μελλοντικές προτιμήσεις.

Προσφέρει πολύτιμη και άμεση πληροφόρηση για τον παλμό της κοινωνίας, αναδεικνύει προβλήματα και εκτιμά μελλοντικές επιπτώσεις μιας πολιτικής, ενώ παράλληλα αποτιμά έργα και ενέργειες.

Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια πολιτικών προσώπων και δημοσίων φορέων που ασκούν και υλοποιούν κυβερνητική πολιτική.

Επιπλέον, ανάλογες μελέτες επιτρέπουν σε συνδικαλιστικούς φορείς, οργανώσεις και συνεταιρισμούς να αποκτήσουν εμπεριστατωμένη τεχνοκρατική άποψη για τα χαρακτηριστικά και τη δυναμική του κλάδου που εκπροσωπούν, γεγονός που επιτρέπει την ορθότερη και αναλυτικότερη παρουσίαση των θέσεων και αιτημάτων τους.