Η αγορά είναι ένα δυναμικό πεδίο που διακρίνεται από τη συνεχή μεταβολή των χαρακτηριστικών και των μεγεθών της.
Η μελέτη που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας eikos Market Analysis αποτυπώνει τα κύρια στοιχειά της αγοράς ήτοι,

• τη δυναμική της,
• τον ανταγωνισμό,
• τη σταθερότητα και
• τις προοπτικές ανάπτυξής της

Μελετά τις κοινωνικές ομάδες ως προς τις καταναλωτικές συνήθειες και τη συμπεριφορά τους
Αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ενός προϊόντος

Εχέγγυο της όλης μελέτης αποτελεί η μεθοδολογία και επιστημονική αρτιότητα του τμήματος Ανάλυσης.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δομικά συστατικά για τη παροχή εμπεριστατωμένης πληροφόρησης, πολύτιμη σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό για τη προσαρμογή του στα νέα δεδομένα και τη περαιτέρω εξέλιξή του.