Η πληροφορία αποτελεί το δομικό συστατικό όλων των επιχειρηματικών αποφάσεων. Η συλλογή, επεξεργασία και η αξιοποίηση της επηρεάζουν άμεσα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η Επιχειρηματική Πληροφόρηση παρέχεται μέσω της υπηρεσίας eikos Market Analysis και περιλαμβάνει,

• Ολοκληρωμένη Συλλογή πληροφοριών μέσω των στοχοποιημένων ερευνών αγοράς που εκπονεί και της προσβασιμότητας που διαθέτει σε διεθνής και εγχώριες βάσεις δεδομένων.
• Αξιολόγηση της πληροφορίας ως προς τη ποιότητα και την αξιοπιστία της.
• Επιστημονική επεξεργασία με εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς.
• Αξιοποίηση της πληροφορίας βασισμένη στη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία.

Η παραπάνω διαδικασία, επιτρεπεί σε εμάς να προσφέρουμε ολοκληρωμένη και ποιοτική πληροφόρηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης . Ταυτόχρονα, προσφέρει σε εσάς, ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς, άμεσα αξιοποιήσιμη για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησής σας.