Η εταιρία πληροί και εφαρμόζει το πρότυπο των ευέλικτων Μικρομεσαίων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που στηρίζεται σε μικρές ομάδες ανθρώπων άρτια επιστημονικά καταρτισμένες με εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στα αντικείμενα δραστηριοτήτων.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρίας αποτελεί το πυρήνα της επιχειρησιακής λειτουργίας της. Αποτελείται από στελέχη με ακαδημαϊκό προφίλ υψηλού επιπέδου άρτια επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένα με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, ικανά να εκπονήσουν μελέτες και έρευνες που ικανοποιούν τις αυστηρότερες των απαιτήσεων και εκπληρώνουν τις προσδοκίες των δυνητικών μας πελατών.

Πιστεύουμε στον άνθρωπο και στη δημιουργική έννοια της συνεργασίας για αυτό και δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον εργασίας που αναδεικνύει την δημιουργικότητα και το σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις.