Η Eikos ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους τομείς της Ανάλυσης Αγοράς και της Διαχείρισης Κινδύνου. Η εταιρία μας χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης λόγω του οράματος, των ολοκληρωμένων υπηρεσιών και του επιχειρηματικού πλάνου που αναπτύσσει.

Προσφέρουμε σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καινοτόμες και δομημένες επιστημονικά μελέτες γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών και συνδράμουμε ουσιαστικά στην επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων.

Η Eikos αποτελεί εταιρία έντασης γνώσης, με υποδομές την επιστημονική αρτιότητα, την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Προωθούμε τη καινοτομία και επενδύουμε αδιάλειπτα στη γνώση και στη περαιτέρω εξειδίκευση μας.

Η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που εξασφαλίζουν αειφόρο ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αποτελεί το δικό μας συμβόλαιο δέσμευσης με τους δυνητικούς μας πελάτες.