Η Eikos Co είναι δομημένη πάνω στη φιλοσοφία.
Η πληροφορία είναι το δομικό συστατικό των αποφάσεων. Οι αποφάσεις εμπεριέχουν πάσης μορφής κινδύνους.

Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί πρόκληση για εμάς, να προσφέρουμε υπηρεσίες που αναδεικνύουν την επιχειρηματική αριστεία ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και επιφέρουν προστιθέμενη άξια στους δυνητικούς μας πελάτες .

Η Eikos εξειδικεύεται στη παροχή δομημένων και καινοτόμων συμβουλευτικών υπηρεσιών, στους τομείς των Επενδύσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, της Διαχείρισης Κινδύνων και του Χειρισμού Κρίσεων, της Επιχειρηματικής πληροφόρησης και της Ανάλυσης Αγοράς. Μέσω των υπηρεσιών Eikos Investment Management, Eikos Market Analysis, Eikos Risk Management, Eikos Crisis Management και Eikos Renewable resourses, εξασφαλίζουμε σε εσάς ποιοτική και αξιοποιήσιμη πληροφορία & καινοτόμο επιχειρηματική στρατηγική συνδυασμένη με απόλυτη γνώση των κινδύνων.

 

 

 

 

 

eikos

Newsletter
Πράσινη ενέργεια

Menu

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017

 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΕΣΠΑ

 

Περισσότερα...