Η νέα ημερομηνία τελικής υποβολής των φακέλων ειναι η 15/05/2018. Συνεπώς όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν πρέπει να έχουν στην κατοχή τους βεβαιώσεις καταθέσεων με ημερομηνία 30/04/2018 ή/και εγκριση δανείου μέχρι 15/05/2018.

 

 Η δράση επιδοτεί την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής μονάδας ή/και δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού, απο νέα (υπο σύσταση) επιχειρηση ή απο υφιστάμενη χωρίς κύκλο εργασιών.

 

Ο προυπολογισμός των έργων ανέρχεται απο 25.000 εως 400.000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α).

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% συν 5% εαν προσληφθεί ενας εποχιακός υπάλληλος.

Προαπαιτούμενο αποτελεί η κάλυψη με ιδία κεφάλαια ή δανεισμό του 60% της ιδίας συμμετοχής. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται,
1) στην επιλογή των μετόχων, με εμπειρία > 10 ετών
2) στην απόδειξη του 100% της ιδίας συμμετοχής
3) Στην επιλογή Συμβούλων Μελετητών με εμπειρία καθώς η παρουσίαση και ανάλυση του έργου βαθμολογείται με 35 βαθμούς.

Περισσόετερες πληροφορίες εδώ

Menu

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017

 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΕΣΠΑ

 

Περισσότερα...