Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)»


Υποβολή προτάσεων ηλεκτρονικά 18 Δεκέμβριου 2017 μέχρι τις 28 Μαρτίου 2018

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα:

Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά :
1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού/ύψους επένδυσης  από 25.000 έως 400.000€ (πλέον ΦΠΑ ).
Το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 45% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης & στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ νέου προσωπικού.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της επιδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία με τους περιορισμούς :
- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
- Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες. Το κομμάτι άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) με τους περιορισμούς :
- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
Ξενώνες φιλοξενίας νέων

 

 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με τους περιορισμούς :
Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις1 (3)
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα με τους περιορισμούς :
- Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
- Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Τουριστικά γραφεία του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
Ναυλομεσιτικά γραφεία

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός– Αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά). Επενδύσεις που αφορούν στους ΚΑΔ 93.11.10.01 και 93.11.10.03 είναι επιλέξιμες μόνον όταν συνδέονται με τη δημιουργία/υποστήριξη ΚΕΠΑΤ
Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
-    Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρο, έως 80% του Προϋπολογισμού.
-    Μηχανήματα – Εξοπλισμό, Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, έως 100% του Προϋπολογισμού.
-    Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, έως 3000/πιστοποίηση και μέχρι 12.000.
-    Προβολή – Προώθηση, μέχρι 15.000€
-    Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου, μέχρι 40.000 €
-    Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, μέχρι 10.000€
-    Μεταφορικά μέσα, μέχρι 25.000€
-    Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου,μέχρι 4.000 €

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της δράσης ήτοι 7/11/2017.

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η λήψη ενεργειών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στο χώρο της επιχείρησης. 

 

Menu

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017

 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΕΣΠΑ

 

Περισσότερα...