Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη της δράσης  « Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ».

Η δράση θα αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μονάδας ή την επέκταση τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών. Ο προϋπολογισμός της δράσης θα είναι 120.000.000€.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης του κλάδου του Τουρισμού και λειτούργει συμπληρωματικά στα επίσης αναμενόμενα προγράμματα Αγροτουρισμού LEADER αλλά και στον Αναπτυξιακό Νόμο. Για το 2017, αναμένεται η προκήρυξη των παρακάτω προγραμμάτων,

- Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων - Δράση 4.2.1 (ενεργό),

- Σχέδια Βελτίωσης (σε προδημοσίευση),

- Νέα πρόσκληση Γενικής Επιχειρηματικότητας Αναπτυξιακού Νόμου

- Β' Κύκλος ενίσχυσης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ενεργό),

- Β’ Κύκλος ΕΠΑνΕΚ (Αναβάθμιση ΜΜΕ, Νεοφυής Επ/τα, Τουρισμός)

- Προκήρυξη τοπικών προγραμμάτων LEADER (Τουρισμός, Αγροδιατροφή κ.α.)

- Σύγχρονη Μεταποίηση- Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

- Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων έως 400.000€
- Αναβάθμιση MME στον τομέα των υπηρεσιών
- Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Menu

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2017

 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΕΣΠΑ

 

Περισσότερα...