Μια από τις επενδύσεις  με μεγάλο περιθώριο δυναμικού και διείσδυσης στην Ελληνική Ενεργειακή Οικονομία αποτελεί η κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων. Αποτελεί τη πρώτη σε ταχύτητα αναπτυσσόμενη τεχνολογία ΑΠΕ παγκοσμίως.

Τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ απαιτούν έκταση από 10 - 20 τετραγωνικά μέτρα για κάθε KW εγκατεστημένης ισχύος, ανάλογα µε την τεχνολογία των πάνελ που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης πρέπει να υπολογιστεί η απόσταση που πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι συστοιχίες των πάνελ για την επισκεψιμότητα και την αποφυγή σκίασης. Ανάλογα µε την μορφολογία του χώρου στον οποίον θα τοποθετηθούν απαιτείται 2 - 3 φορές περισσότερος χώρος από την καθαρή επιφάνεια των πάνελ.
Στην επιλογή του χώρου θα πρέπει να υπολογιστούν η σχετική νομοθεσία (για τυχόν ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους), η ηλιοφάνεια (αποφυγή χώρων µε σκίαση από δέντρα, γειτονικά κτίρια, βόρειος προσανατολισμός κεκλιμένων σκεπών) και η εγγύτητά του µε το δίκτυο της ΔΕΗ.

Η απόδοση ενός Φωτοβολταϊκου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ηλιοφάνεια μιας περιοχής και επηρεάζεται από τους παρακατω παράγοντες

το κλίμα της περιοχής
Από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής
Από την ηλικία των Φ/Β πάνελ (καθώς υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος ζωής είναι  30 έτη µε απόδοση έως και 80% για τα πρώτα 20έτη)
Από την κλίση των Φ/Β πάνελ ως προς το οριζόντιο επίπεδο, με την βέλτιστη απόδοση να επιτυγχάνεται µε νότιο προσανατολισμό και κλίση περίπου 30 μοίρες)


Η πολυετής πείρα και η τεχνογνωσία στην διαχείριση επενδύσεων φωτοβολταϊκών πάρκων μας επιτρέπει να γνωρίζουμε όσο λίγοι το χώρο. Στα πλαίσια αυτά αναπτυσσόμαστε στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες μαζί με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρίες φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

Παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι, με πιστοποιημένα Φωτοβολταϊκά πάνελ και εγγύησης χρήσης και συντήρησης.


Menu