Ποιούς αφορά
Αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp)

Χώρος εγκατάστασης
στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.


Μέσο έσοδο ανά τ.μ. εγκατάστασης και απόδοση φωτοβολταϊκού

Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ο οικιακός μικροπαραγωγός ενέργειας πληρώνεται γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια.

Παράδειγμα απαιτούμενης επιφάνειας και απόδοσης

5kWp

10kWp

Επιφάνεια εγκατάστασης σε στέγη

40τ.μ.

80τ.μ.

Επιφάνεια εγκατάστασης σε δώμα

80τ.μ.

160τ.μ.

Μέσο καθαρό μηναίο εισόδημα

έως 320 ευρώ

έως 640 ευρώ

Μέσο καθαρό ετήσιο εισόδημα

έως 3850 ευρώ

έως 7700 ευρώ

Χρόνος παράδοσης έργου

2 ημέρες

3 ημέρες

Διάρκεια σύμβασης

25 χρόνια

Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας είναι αφορολόγητα.

Προϋποθέσεις ένταξης
Δύο είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς στο πρόγραμμα:

1. Να έχει μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά του (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
2. Να καλύπτει μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας).

Δυνατότητα χρηματοδότησης
Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες παρέχουμε χρηματοδοτικά προγράμματα μέχρι και το 100% της αξίας του έργου, προσαρμοσμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας. 

Μαζί παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι, με πιστοποιημένα Φωτοβολταϊκά πάνελ και εγγύησης χρήσης και συντήρησης.

Menu