Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια από τις πλέον προσοδοφόρες επενδύσεις στις μέρες μας.

Στο παρελθόν αποτελούσε τμήμα τη διαστημικής τεχνολογίας για την λειτουργία δορυφόρων και ερευνητικών οχημάτων στο διάστημα. Η τεχνολογική πρόοδος επέτρεψε την διάχυση της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα έτη αποτελεί ένα από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο η επένδυση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε οικιακά (έως 10 Kwp) είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα (φωτοβολταϊκά πάρκα), συνιστα για την χώρα μας μια εξαιρετική και συνάμα σύγχρονη επενδυτική επιλογή. Όντας μια από τις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ηλιοφάνειας παγκοσμίως η επένδυση στην φωτοβολταϊκή τεχνολογία αποτελεί επιπλέον έναν εθνικό στόχο που εντάσσεται στο πλαίσιο της πράσινης επιχειρηματικότητας

Η πολυετής πείρα και η τεχνογνωσία στην διαχείριση επενδύσεων φωτοβολταϊκών πάρκων μας επιτρέπει να γνωρίζουμε όσο λίγοι το χώρο. Στα πλαίσια αυτά αναπτυσσόμαστε στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες μαζί με τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρίες φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα.

Μαζί παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι, με πιστοποιημένα Φωτοβολταϊκά πάνελ και εγγύησης χρήσης και συντήρησης.

Παράλληλα σχεδιάζουμε για εσάς ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα δανεισμού ή/ και Leasing μέχρι και το 100% της αξίας του έργου.

Εξοικονομήστε χρήματα συμβάλλοντας παράλληλα  σε ένα καθαρότερο περιβάλλον για εσάς και τα παιδιά σας.

Η επένδυση στα Φωτοβολταϊκά αποτελεί μια από τις ασφαλέστερες επενδύσεις στις μέρες μας. Εμπιστευτείτε για αυτό τους καλύτερους.

Menu