Η εταιρία Eikos Co είναι προσανατολισμένη στην εκπόνηση ολοκληρωμένων Μελετών Επενδύσεων με επιστημονικά δομημένο τρόπο.

Η σύγχρονη επιχείρηση έχει ανάγκη από άρτια καταρτισμένους συνεργάτες για την υλοποίηση των αναπτυξιακών της στρατηγικών. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία μας στηρίζει με επιστημονικό και καινοτόμο τρόπο την προσπάθεια τους αυτή.

Το πλέγμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας περιλαμβάνει,

Επιχειρηματική πληροφόρηση και ανάλυση της αγοράς
Εκπόνηση μελετών Σκοπιμότητας και βιωσιμότητας
Εκπόνηση μελέτης εφικτότητας του επενδυτικού σχήματος
Εύρεση και διαχείριση χρηματοδοτικών προϊόντων
Τεχνοκρατική διοίκηση έργου

Το παραπάνω πλαίσιο αναφέρεται και σε επενδύσεις που εντάσσονται σε προγράμματα επιδοτήσεων.
Σχεδιάζουμε, εκπονούμε και υλοποιούμε μελέτες και επιχειρησιακά σχέδια στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α., του Νέου Επενδυτικού Νόμου (πρώην Αναπτυξιακού Νόμου) και των υπολοίπων αναπτυξιακών εργαλείων όπως το Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής (Leader, Ο.Π.Α.Α.Χ.), ΕΟΜΜΕΧ, Ψηφιακές Ενισχύσεις κ.α.
Η εκ των προτέρων γνώση και στάθμιση των κινδύνων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία που καθορίζουν τα σύγχρονα επενδυτικά σχήματα. Η Eikos Co είναι μια από τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Ανάλυσης και Διαχείρισης Κινδύνου.  
Το ανθρώπινο κεφάλαιο της εταιρίας που αποτελείται από στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής στάθμης, άρτια επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένα με μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο εγγυάται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με την ελαχίστη δυνατή έκθεση στον κίνδυνο.

Menu