Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (Π.Α.Α.) Αλέξανδρος Μπαλτατζής, αποσκοπεί στην ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού  του πρωτογενούς τομέα της χώρας.

 

Οι δράσεις που προκυρήσει είναι,

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις επικοινωνήστε με το τμήμα μελετών