Στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα οι ακόλουθες δράσεις είναι ενεργές,

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις επικοινωνήστε με το τμήμα μελετών