Η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελούν αναγκαίο µέτρο στην πολιτική που διαµορφώνεται παγκοσµίως για το περιβάλλον. Η Ελλάδα λόγο των ιδιαίτερων κλιµατολογικών και µορφολογικών χαρακτηριστικών της, αποτελεί ιδανικό τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, όπως ο ήλιος, µέσω φωτοβολταικών συστηµάτων και ο άνεµος µέσω ανεµογεννητριών.

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποφέρουν:

• Μηδενική ρύπανση καθώς η τεχνολογία τους είναι φιλική προς το περιβάλλον,
• Μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε συνδυασµό µε αθόρυβη λειτουργία,
• αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής
• Ελκυστική απόδοση της επένδυσης και απόσβεση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα

Ο τροποποιηµένος αναπτυξιακός νόµος δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επενδύσεις σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και τις επιδοτεί µε ποσοστό που αγγίζει το 60%.

Η Eikos εκπονεί στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου την οικονοµική και τεχνική µελέτη υπαγωγής που περιλαµβανει,
• αναλυτική επιχειρηµατική πληροφόρηση και ολοκληρωµένη έρευνα αγοράς,
• Ανάλυση βιωσιµότητας και εφικτότητας της επένδυσης
• Προσδιορισµός της Προστιθέµενης αξίας που αυτή θα επιφέρει
• Ολική ανάλυση και διαχείριση Κινδύνου τόσο του επενδυτικού σχεδίου όσο και της ίδιας της επιχείρησης πριν και µετά την επένδυση.

Το τεχνικό µέρος της µελέτης παρέχει
• Κλιµατολογικά δεδοµένα της περιοχής της επένδυσης,
• Τεχνολογικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων ή/και ανεµογεννητριών,
• Προβλέψεις αναφορικά µε τη µέγιστη παραγωγική δυνατότητα σε ΚW/h,
• Προσδιορισµός της απαραίτητης έκτασης για την εγκατάσταση και προσανατολισµό του συστήµατος.
• Ανάληψη των διαδικασιών για περιβαλλοντική δανειοδότηση, για την αίτηση για την άδεια παραγωγής ή άδειας εξαίρεσης από την υποχρέωση χορήγησης άδειας παραγωγής καθώς και την αίτηση προς τη .ΕΗ συνοδευόµενη από όλη την απαραίτητη µελέτη.

Η εταιρία µας στηρίζει τον υποψήφιο επενδυτή σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης, παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες οικονοµικού και τεχνικού αντικειµένου. Προτεραιότητά µας είναι, ο επενδυτής να έχει ανά πάσα στιγµή πλήρη γνώση της αγοράς, των δυνατοτήτων του και των Κινδύνων που εµπεριέχουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.